Mercy Ministries Nederland

Mensen toerusten om een verschil te maken in de wereld

De uitwisseling aan het kruis

30 augustus – 4 september

13 – 18 December 2020

Debriefing is een kans om over je ervaringen te praten op een gestructureerde manier, met getrainde mensen, die ervoor zorgen dat je genoeg tijd en ruimte krijgt om erover na te denken en te kijken naar de impact ervan op al je relaties.

Van 21 – 26 juni 2020 is er een Gezins Debrief. Voor meer informatie hierover, mail naar: hdw@lerucher.org 

 Contactgegevens

Stichting Mercy Ministries Nederland

RSIN:  816.36.713

Seringweg 43

3852 GP Ermelo

hdw@lerucher.org (debriefing)

mm-nederland@lerucher.org (financiële donaties)

www: mm-nl.lerucher.org

Copyright 2019, Stichting Mercy Ministries Nederland