Over Ons

Onze Missie

Doelstelling

1. De stichting stelt zich ten doel:

 • het ondersteunen en (doen) uitvoeren van humanitair werk over de gehele wereld;
 • het trainen, begeleiden en ondersteunen van hulpverleners voor het uitvoeren van bovengenoemde doelstelling;
 • het stimuleren van betrokkenheid van anderen bij deze doelstelling;

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 • het bieden van hulp in gebieden van armoede en/of conflicten door materiële, sociale en geestelijke opbouw van mensen, leefgemeenschappen en leefomgevingen;
 • het verlenen van financiële, materiële en personele ondersteuning aan projecten die aan bovengenoemde doelstellingen voldoen;
 • het verlenen van materiële en geestelijke steun aan degenen die voor Mercy Ministries of een vergelijkbare organisatie werkzaam zijn;
 • het organiseren en faciliteren van trainingen, conferenties en bijeenkomsten voor hulpverleners van allerlei denominaties en organisaties in binnen- en buitenland;
 • het verstrekken van informatie aan de achterban, te weten organisaties, groepen, kerken en personen, over projecten en werkzaamheden die door de stichting worden gesteund, teneinde deze achterban op te roepen financiële en/of materiële steun te geven aan de stichting;
 • het organiseren en (doen) uitvoeren van acties teneinde fondsen te verwerven ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De stichting baseert zich op de Bijbel, het onfeilbaar woord van God, en verricht haar werkzaamheden overeenkomstig de normen en waarden van het christelijk geloof. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

De stichting is eigenaar van een gebouw met omliggend terrein in Tutegny, Frankrijk, waar sociale en geestelijke ondersteuning (“debriefing”) aan christelijke werkers van tal van internationale hulporganisaties wordt gegeven. Ook worden trainingen gegeven op het gebied van membercare en traumacare. Voor meer informatie over “Le Rucher”, klik hier.

De stichting verricht alle financiele en juridische werkzaamheden die verband houden met het bezit van dit onroerend goed. Het gebouw en terrein worden niet gebruikt om inkomsten te genereren. Onderhoud en inrichting vallen niet onder de activiteiten van de stichting.

St. Mercy Ministries ontvangt financiele ondersteuning voor haar activiteiten door giften vanuit een geinteresseerde achterban. De achterban wordt betrokken gehouden bij het werk d.m.v. het uitsturen van nieuwsbrieven en door persoonlijke contacten.

Het werven van fondsen voor grotere projecten vindt voornamelijk plaats d.m.v. persoonlijke contacten en benadering van potentieel geinteresseerde donoren.

De stichting werkt zonder enig winstoogmerk. Alle verkregen fondsen worden vrijwel geheel aangewend voor het realiseren van de doelstelling.

Overheadkosten zijn vrijwel uitsluitend de kosten voor het aanhouden van een bankrekening en de kosten voor (internationaal) bankverkeer. Bestuurders en leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ieder werkt op vrijwillige basis voor de stichting.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn door de jaren heen niet veranderd. Onze activiteiten bestaan elk jaar uit

 • Fondswerving t.b.v. ondersteuning van projecten.
 • Verzorging boekhouding, ontvangsten en betalingen.
 • Organiseren en faciliteren van conferenties in Nederland voor opbouw, bemoediging en pastorale zorg voor christelijke werkers.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

St. Mercy Ministries heeft geen enkel winstoogmerk. Aangetrokken fondsen worden zoveel als mogelijk gebruikt ten behoeve van de doelstelling.

Leden en bestuurders van St. Mercy Ministries ontvangen geen vergoeding of salaris voor hun werkzaamheden voor de stichting, noch voor het bijwonen van vergaderingen. Alle werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis.

Het is wel mogelijk onkosten, die kunnen worden aangetoond met een factuur, kassabon o.i.d., te declareren. Ook kilometerkosten worden vergoed conform de door de overheid vastgestelde belastingvrije kilometervergoeding.

ANBI-status

St. Mercy Ministries heeft de ANBI-status, zodat onvangen giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de gever.

 

Wilt u doneren voor het werk van St. Mercy Ministries?

Maak uw gift over op bankrekeningnummer NL39 INGB 0009 3200 48 t.n.v. St. Mercy Ministries

Jaarverslagen

Klik op het jaar om een pdf-versie te downloaden van ons financiële rapport.

 

 Contactgegevens

Stichting Mercy Ministries Nederland

RSIN:  816.136.713

Seringweg 43

3852 GP Ermelo

hdw@lerucher.org (debriefing)

mm-nederland@lerucher.org (overige informatie)

www: mm-nl.lerucher.org

Copyright 2023, Stichting Mercy Ministries Nederland